• telefon: +420 608 911 777

Kružberk
Kružberk je obec v okrese Opava v Moravskoslezském kraji, na levém břehu vodní nádrže Kružberk. Téměř celý katastr obce leží ve Slezsku, ale nepatrný kus ve střední části výše zmíněné vodní nádrže (území na zatopeném pravém břehu Moravice) bylo původně součástí dříve čistě moravského katastrálního území Budišov nad Budišovkou.

Historie:
První dochovaná zmínka pochází z roku 1377. V listině je ves uváděna pod názvem Creuczenburg jako součást obce Krahují, ta však později zanikla. Jméno Creuczenburg se průběhem času modifikovalo na Kreuzberg, česky tedy Křížová Hora. Kružberk byl lénem Opavského knížectví a často měnil svého držitele. Po zrušení vrchnostenského systému patřila vesnice k okresu Opava a v letech 1949 až 1960 k okresu Vítkov. Po 2. světové válce byla znovu osídlena. Za socialistického Československa byla vždy přiřazena k některé z blízkých obcí. Samostatnou obcí je od roku 1990. Součástí Kružberka jsou Staré Lublice, jejichž písemná historie sahá až do 13. století.

Zajímavosti:

  • Vodní nádrž Kružberk – dílo vzniklé v letech 1948 až 1955 leží na řece Moravici. Jeho účelem je zásobování pitnou vodou a snižování povodňového průtoku Moravice. Odehrává se zde děj seriálu Velké sedlo.
  • Kostel svatého Petra a Pavla – jednolodní stavba se čtvercovým půdorysem z první poloviny 14. století se nachází blízko řeky Moravice. Údajně se zde také nachází nejstarší varhany na celém území Slezska.
  • Kružberské cvičné skály – odkrytý skalní masiv pod přehradou, tvořený zejména břidličnatou drobou, nabízí horolezcům mnoho variant výstupů. V Hlavním masivu se nachází jeskyně.
  • Chata Joy Adamsonové – spisovatelka, která se proslavila svými knihami o Africe a její fauně, zde strávila své mládí. Chata roku 1992 vyhořela, navzdory její rekonstrukci byla muzejní sbírka nenávratně ztracena.

Kostel svatého Petra a Pavla
Kostel svatého Petra a Pavla v Kružberku patří mezi nejstarší dochované kostely ve Slezsku. Jednolodní stavba téměř čtvercového půdorysu s odsazeným kněžištěm přiléhajícím k východní straně lodi byla postavena v první polovině 14. století na jižním okraji Kružberka poblíž řeky Moravice na jejím levém břehu. Později (neznámo kdy) byla na jižní straně přistavěna sakristie. Z hřebene střechy kostelní lodi vyrůstá nevelká polygonální vížka se zvonem z roku 1766. Při rekonstrukci koncem 18. století bylo kněžiště zaklenuto pruskou klenbou (ostatní prostory kostela jsou plochostropé) a prolomena nynější okna. Zdejší varhany patří údajně k nejstarším ve Slezsku. Od roku 1958 je kostel zapsán na seznamu státem chráněných kulturních památek. Kružberská farnost je od roku 2010 spravována excurrendo z Dolních Životic (dříve z Melče a krátce také z Budišova nad Budišovkou).


Kostel svatého Petra a Pavla

Kostel svatého Petra a Pavla

Kostel svatého Petra a Pavla

Zdroj: cs.wikipedia.org
Oficiální stránky obce Kružberk: www.kruzberk.cz

Napište nám:       

Váš email: 
Předmĕt: 
Vzkaz: 


Chalupa u Kaštana
KONTAKTNÍ INFORMACE:

telefon: +420 608 911 777 email: kastan4@seznam.cz web: www.kastan4.cz© kastan4.cz ǀ webdesign - Jiří Kapusta - WEBS4YOU.CZ

optimalizace PageRank.cz ǀ