Provozní řád

1. Zákaz kouření v prostorách chalupy

2. Host je odpovĕdný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby či zvířata ubytovateli a jeho povinností je tyto škody uhradit. Pokud host způsobí škodu, ať už úmyslnĕ či neúmyslnĕ a není schopen ji uhradit hotovĕ, zavazuje se s pronajímatelem sepsat na tuto částku smĕnku splatnou do 14ti dnů od podpisu.

3. Host může v areálu rozdĕlávat oheň pouze na místech k tomu určených - vyznačené ohništĕ a krb. Po odchodu od ohništĕ nebo krbu host řádnĕ uhasí oheň, aby nevzniklo nebezpečí požáru

4. Užívání veškerých prostor a venkovních ploch včetnĕ bazénu, volejbalového hřištĕ a ostatních prostor jen na vlastní nebezpečí

5. Host zanechá při odchodu objekt v uklizeném a řádném stavu.

6. V případĕ výpadku proudu nepřikládat do krbových kamen

7. Zákaz vstupu na volejbalové hřištĕ v obuvi

8. Zákaz nošení sklenic či jiných výrobků ze skla do prostor volejbalového hřištĕ, zákaz vstupu psů či jiných domácích zvířat na hřištĕ

9. Host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádnĕ, a v tĕchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu uživatele provádĕt žádné zmĕny.

10. Ubytovatel vybírá od ubytovaného při zahájení pobytu kauci 2000 Kč, účelem kauce je zajištĕní úhrady škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení, nebo v důsledku nedodržení ubytovacího řádu. Při odevzdání objektu bez poškození se kauce v den ukončení pobytu vrací ubytovanému v plné výši

11. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit, jestliže host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubĕ porušuje dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubĕ porušuje ustanovení ubytovacího řádu

12. Host při odchodu z objektu uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a objekt uzamkne

13. Host nepoužívá v objektech vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou tĕch, které slouží osobní hygienĕ (holící strojky, vysoušeče vlasů, apod.).

14. Přísný zákaz stoupání na okraj bazénu, skákání do nĕj a vĕšení se na stĕny bazénu. MAX. počet osob v bazénu - 6 OSOB.

15. Pokud není v řádu stanoveno jinak, řídí se ustanovením OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ČR

16. Naštípané dřevo v dřevníku na zahradĕ je určeno POUZE na topení ve vnitřních krbech!!!


Napište nám:       

Váš email: 
Předmĕt: 
Vzkaz: 


Chalupa u Kaštana
KONTAKTNÍ INFORMACE:

telefon: +420 608 911 777 email: kastan4@seznam.cz web: www.kastan4.cz© kastan4.cz ǀ webdesign - Jiří Kapusta - WEBS4YOU.CZ

optimalizace PageRank.cz ǀ